Malý kousek života - 1.část

Velikost písma

Velikost písma se udává v bodech, tj. stejně jako např. v MS Wordu. Zvolená velikost zůstává i při tisku.

Autor: Ronkar, mailto:see5<zavináč>seznam<tečka>cz
Vzhledem k delšímu rozsahu povídky bude příběh rozdělen na několik částí - zde je první. Doufám, že vás alespoň trochu pobaví :)

„Uhni z cesty, děvko!“ rozkázal Lars ženě a odjistil pušku, kterou jí mířil přímo do obličeje.

Žena měla v očích strach, ale nehnula se. Zůstala stát rozkročená před kovovými dveřmi a bezmocně před sebou máchala loveckým nožem.

„Nepřibližujte se!“ prosila. Ostří se jí v ruce třáslo.

Neměla žádnou šanci, ale bylo jasné, že Larse neposlechne. Jak by mohla, když bránila to, co jí bylo nejdražší.

Zoe přihlížela té hrůzné scéně mlčky, byla zhnusená a styděla se, ale ze svého místa za Larsem se nehnula. Ozval se výstřel. Zoe sebou cukla v úleku a ženino tělo se sesunulo bezvládně k zemi. Nůž cinknul v prachu podlahy. Krvavá růže, která se vykreslila na dveřích, se pomalu začala roztékat.

„To nebylo nutné, majore,“ vyjela Zoe na Larse, když hleděla na mrtvou.

„Co je a není nutné, nechte laskavě na mně, doktorko,“ odsekl jí muž s křivou tváří a vojenskou botou kopnul do těla, aby se ujistil, že je žena mrtvá. Byla. Překročil ležící a otevřel dveře. Zarezlé panty hlasitě zaskřípaly. Světlo proniklo temnotou starých chodeb a místností. Odhalilo jim tvář malého chlapce. Krčil se ve tmě za sutinami a pobořenými zdmi.

„Je to on?“ otázal se Lars doktorky s baterkou v ruce. Zoe pohlédla na hocha. V úzkosti si objímal kolena. Tady nemohl slyšet výstřel, nemohl vědět, že je jeho matka mrtvá. Chudák dítě, pomyslela si. Bylo mu sotva sedm let, ale do tváře mu pustina a kočovný život vepsaly něco, co ho dělalo mnohem starším, než ve skutečnosti byl. Ostatně jako všem dětem, které byly nucené žít mimo bezpečí města. Mimo bezpečí Archy. Nebyl také prvním dítětem z pustiny, které Zoe viděla, ale když pohlédla do jeho jasně modrých očí, nemohla se zbavit zvlášť nepříjemného pocitu, tam dole, uvnitř své hrudi.

„Ano, je to on,“ odvětila stroze, protože nechtěla, aby si major povšimnul jejího vnitřního pohnutí.

„Jste si jistá?“ zapochyboval Lars.

„Naprosto,“ řekla rozhodně.

„Dobře, vojíne, pomozte doktorce! Chci odtud vypadnout co nejdřív,“ rozkázal Lars muži, který byl s nimi. Poté zmizel ve dveřích. Chlapec se zdráhal, ale ani se příliš nebránil. Buď v sobě už neměl dost síly, nebo měl prostě takový strach, že byl proti němu naprosto bezmocný. Neplakal, Zoe to nepřekvapilo. Život v pustině byl tvrdý a nebezpečný, zvláště pak pro mladé. Velmi brzy po narození děti z pustiny zjistily, že jim pláč nijak nepomůže.

Když ho Zoe uspávala pomocí své injekce a jeho víčka klidně klesla, měla ze sebe špatný pocit.

„Fuj, to je odpornej puch. Nesnáším tenhle lidskej odpad! Všechny je postřílet!“ nadával vojín, když bral hocha do náruče a zjistil, že se dítě pomočilo. Zoe dělala, že jeho slova přeslechla a upozornila ho, aby byl s chlapcovým přenosem co nejopatrnější. Vždyť takový jako on už nebyl nikdo jiný.

Když společně vyšli pod jasné nebe z vnitřku budovy, ocitli se v rozpadajících se sutinách. Kovových a betonových troskách, které dříve tvořily jedno z nesčetných měst z období před válkou. Jejich majestátnost a krása se dávno vytratily, byly ztraceny v čase. A tak tu dnes stály v poušti, zasypané pískem, jako zvětralé kosti zvířete, které podlehlo zákonu džungle a pod neustálým náporem slunce našlo svou smrt. Bylo to prázdné místo. Mrtvé místo.

Jejich džíp stál nedaleko mezi několika těly mužů z chlapcova kmene, kteří se jim postavili na odpor. Zaplatili za to. Zákon silnějšího. Zákon světa, který se proměnil v pustinu. Pro slabé tu nebylo místo.
Alvin Lars se chystal podat ostatním z týmu zprávu, že našli to, pro co přišli. Červené světlo na vysílačce ho ovšem upozornilo, že se je snaží jejich lidé kontaktovat sami

„Jsem na příjmu,“ řekl Lars do vysílačky.

„Útočí na nás, pane…,“ za rozrušeným hlasem desátníka Stacka byla slyšet palba pušek a křik mužů. Ozval se rachot, jako by se hroutila nějaká velká masa kamení a suti. Stack se odmlčel.

„Co se tam sakra děje, desátníku!“ zařval Lars do vysílačky.

„Máme raněné, majore,“ voják na druhé straně teď do vysílačky hystericky ječel, „Bogorazov a Maternová jsou mrtví! Musíme pryč, pane! Musíme…“ hlas z vysílačky byl náhle přerušen hlasitou detonací, která způsobila, že se Stack odmlčel na dobro. Výbuch zřetelně pocítili. Ostatní nemohli být daleko.

Sotva spěšně dorazili k vozidlu, do ulice se vřítil druhý džíp. Z přední kapoty auta se valil kouř. Řidič měl očividně s vozem problémy. Kličkoval zmateně ze strany na stranu, jako by se nejednalo o automobil, ale o splašeného býka.

„Vojíne, dejte kluka do auta!“ zařval Lars.

Džíp, který se k nim rychle blížil, znenadání najel na kopec písku a suti, nebezpečně se nahnul na stranu, nadskočil a s kovovým rachotem se převrátil na bok. Zastavil se nedaleko od nich. Na okamžik zavládlo napjaté ticho, rušené jen skřípavým zvukem kola, které se točilo na pokřivené ose. Vzápětí se skrze blízkou budovu vyřítilo s ohlušujícím drcením betonu něco obrovského. Kovové monstrum. Gigantický stroj na čtyřech nohou, kterými bezpečně zdolával nerovný terén. Jeho pochod byl doprovázený děsivými zvuky, skřípavým pískotem a hlubokým hučením. Stroj vyrobený k ničení a destrukci.

Kolos se zastavil a přikrčil, jako predátor chystající se k útoku. Ozvalo se mechanické vzzzz a vzduchem zasvištěla raketa v kouři dýmu.

„K zemi!“ zaječel Lars.

Zoe byla výbuchem odmrštěna stranou a narazila hlavou přímo na něco tvrdého. Bolest!

Zatemnil se jí zrak. Nic neslyšela, až do chvíle, než ztratila vědomí úplně.
***
Když se konečně probudila, hlava ji třeštila. V boku, pod levým prsem, cítila pulzující bolest. Pod kombinézou nahmatala zaschnutou krev. Seděla v džípu na straně spolujezdce. Automobil stál. Okolo byla pustina, písek a suchá skaliska, do nichž neúprosně pralo slunce, jež žhnulo vysoko na jasné obloze. Trosky města byly pryč. Když zjistila, že řidič vedle ní nesedí, ohlédla se do zadní části automobilu. Ležel tam chlapec, podřimoval. Jeho výraz v nevinné tváři byl až neuvěřitelně klidný. Vypadal v pořádku. Zaplať pánbůh.

Otevřely se dveře na její straně. Stál v nich major Lars. Tvář holohlavého čtyřicátníka, která byla poznamenaná několika starými jizvami, včetně té, jež mu hyzdila pravé oko. Zoe věděla, že na něj nevidí příliš dobře. Uniformu mu špinila zaschlá krev. Poznala, že není jeho.

„Jak jste na tom, doktorko?“ zeptal se typicky chraplavým hlasem člověka, který vykouří denně mnoho cigaret.

„Myslím… myslím, že jsem v pořádku,“ odvětila trochu zmateně.

„Můžete se postavit?“

„Co se stalo? Kde jsme?“

Lars jí pomohl vystoupit a Zoe ucítila, jak se jí boty lehce propadly do písku.

„Rychle, pojďte za mnou,“ vyzval ji. Následovala ho nejistým krokem. Povšimla si, že na obzoru za nimi, v záři slunce leželo město. Mrtvé místo v poušti, odkud přijeli. Už se chtěla zeptat, kam ji vede, když v tom spatřila ležet v písku muže.

„Doktore!“ zděsila se Zoe a nehledě na bolest, přispěchala k ležícímu. Okamžitě poznala, že je na tom doktor Grahem velmi špatně. Roztřesenýma rukama si svíral břicho. Do světlé látky a do písku pod ním prosakovala krev. Mnoho krve. Lars se tiše postavil opodál a potáhl si ze zrovna zapálené cigarety. Zoe pochopila velmi rychle. Nebylo třeba jí to vysvětlovat. Doktor umíral a oni ho nemohli zachránit.

„Zoe… drahá Zoe. Jsem rád, že žiješ, děvče,“ řekl slabým hlasem prošedivělý muž. Zoe pohlédla na Larse.

„Dal jsem mu analgetikum, skoro nic necítí. Chtěl s vámi mluvit…“ řekl bez jakéhokoliv pohnutí.

„Zachránila ses,“ řekl doktor Grahem a zvedl třesoucí se ruku. Zoe ji pevně stiskla. „Teď musíš zachránit Archu. Já už ji nezachráním, ale ty musíš,“ jeho hlas se třásl, „chlapec je naše jediná naděje… Nesmíme ji ztratit, Zoe… Nesmíme.“

„Dovedu ho do Archy, doktore, nemějte strach“ zašeptala a jen s tím největším úsilím se bránila zármutku.

„Vím, že ano, vždycky jsi všechno zvládla,“ řekl s viditelnou úlevou Grahem a na vrásčité tváři se mu objevil mírný úsměv.

Zemřel.

Ve chvíli, kdy se Lars nedíval, si rychle otřela zamlžené oči a pak položila doktorovu ruku zpátky na hruď. Právě ztratila muže, který se o ní staral od mladí. Svého učitele a také nejlepšího přítele.

„A ostatní?“ zeptala se, i když předem znala odpověď.

„Nikdo to nepřežil. Jen my a kluk,“ odvětil bezbarvě Lars, „doktora jsem stačil vytáhnout z druhého džípu, ale už byl…“ větu nedořekl. Nebylo třeba.

„Co to bylo?“ zeptala se, stále hledíc na vrásčitou tvář s nehybným úsměvem.

„Robot. Nejspíš ještě z války. Aktivoval se, když na něj narazili naši lidé. Zaútočil na vše, co se hnulo. Bez rozdílu. Možná byl i porouchaný, kdoví a co na tom sejde. Za město nás už nepronásledoval, ale auťák je v tahu. Dál se už nedostaneme,“ řekl a naštvaně kopnul do plechu.

„Jste zraněný?“ pohlédla na něj.

„Ne, ani kluk, prohlížel jsem ho. Problém je ale s vysílačkou. Je rozflákaná jako všechno ostatní a od Archy jsme sakra daleko.“

„Pokud se neohlásíme, budou nás přece hledat.“

„Jo, ale nějakou dobu jim potrvá, než se sem dostanou a čekat nemůžeme.“

„Proč?“ nechápala. Lars podal Zoe dalekohled, tak prudce, že ji to zaskočilo. Ukázal zpátky k městu, odkud přijeli.

Pohlédla do dalekohledu. Za skly spatřila v dálce na obzoru několik běžících postav. Směřovaly k nim.

„Je jich jedenáct a některý z nich maj i pušky,“ řekl Lars.

„Co jsou zač?“ otázala se, když se snažila zaměřit nějaké detaily.

„Jsou to jeho lidi,“ řekl Lars a pohodil hlavou směrem k chlapci, který ležel v džípu, „lidi z jeho kmene, který jsme nedostali. Jdou si pro něj.“

Lars pomalu došel až k ženě, beze slova jí vzal dalekohled z rukou a také do něj pohlédl. Kouř z jeho cigarety ji zaštípal v očích.

„Mám tu jen pušku a svoji pistoli. S nábojema to taky není valný. Mají nad námi výhodu. Jsou to lovci z pustiny,“ pravil, jako by to mluvilo za vše.

Při jeho slovech Zoe pocítila zvláštní mrazení v zádech. Hovořil o tom s takovým klidem, až ji to zaráželo. Kdo je vlastně Alvin Lars? Probleskla jí hlavou myšlenka. Je to voják Archy a podle všeho zkušený velitel, ale co je to za člověka? Zastřelí bezbrannou ženu bez výčitek? Bez svědomí?

„…jsou to dobří stopaři a v téhle krajině se zanechávají stopy sakra dobře. Nezbývá nám, než jít pěšky naproti našim po trase, kudy jsme jeli,“ rozhodl Lars.

„Vy chcete jít do pustiny?“ zhrozila se Zoe s překvapeným výrazem ve tváři.

„Na takovou cestu nemáme vybavení. Nemáme ani dostatek vody,“ upozornila ho.

„To je pravda, ale jsou za námi několik hodin, to nám dává alespoň nějakou šanci.“ Řekl a zahodil nedopalek cigarety do písku.

„A co chlapec? Je to ještě malé dítě, chcete ho s sebou vláčet? Nemám už ani další dávku, abych ho udržela ve spánku,“ nesouhlasila s jeho návrhem.

„Je to dítě pustiny. Zvládne to,“ pokusil se ji uklidnit.

Lars došel k vozu a začal vybírat věci z džípu, které byly pro cestu nezbytné. Zoe zůstala stát na místě a nehnuta pozorovala mrtvé tělo doktora Grahema. Takhle to nemělo být. Doktor neměl zemřít. Nikdo neměl zemřít. Kam jsme se to jen dostali? Do pustiny. Tam, kde na slabé číhá smrt.

„Hele, jestli máte lepší nápad, doktorko, sem s ním. Jestli ne, hněte tím svým zadkem a pomozte mi!“ zamumlal Lars s cigaretou v ústech, když jí hodil batoh.

Hodnocení

Průměrná známka je 1.4, povídka byla hodnocena 17 čtenáři.
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Známkujte jako ve škole.

Komentaře k povídce

Přidat komentář

2 + 2 = Nutné vyplnit! (Kontrolní antispamová otázka)

Výpis komentářů

Strany: [|<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>|]

Alfredfelve - 23.09.2017 16:27
d <a href= http://levitraxel.com >levitra reliable quality</a> cause <a href=http://levitraxel.com>lev itra FDA Approved</a> levitra lowest prices
h <a href= http://cialisxel.com >cialis best prices</a> happy <a href=http://cialisxel.com>cial is</a> cialis
v <a href= http://viagraxel.com >viagra price</a> daughter <a href=http://viagraxel.com>viag ra</a> viagra guaranteed satisfaction
DonaldLed - 23.09.2017 16:23
c <a href= http://viagraxel.com >viagra guaranteed satisfaction</a> note <a href=http://viagraxel.com>viag ra coupons</a> viagra customer service
g <a href= http://cialisxel.com >cialis best prices</a> knowledge <a href=http://cialisxel.com>cial is best prices</a> cialis
t <a href= http://modafinilxel.com >buy modafinil</a> stopped <a href=http://modafinilxel.com>m odafinil online</a> provigil
Allenappep - 23.09.2017 16:13
l <a href= http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy lowest prices</a> free <a href=http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy fast shipping</a> canadian pharmacy quality drugs
KennethEmice - 23.09.2017 16:01
w <a href= http://cialisxel.com >cialis quality medication</a> speech <a href=http://cialisxel.com>cial is with discount</a> cialis best prices
Donaldseina - 23.09.2017 15:37
q <a href= http://levitraxel.com >levitra generic</a> even <a href=http://levitraxel.com>lev itra FDA Approved</a> levitra reliable quality
RickyDok - 23.09.2017 15:23
x <a href= http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy lowest prices</a> why <a href=http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy lowest prices</a> canadian pharmacy xel
Alfredfelve - 23.09.2017 14:59
n <a href= http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy worldwide delivery</a> took <a href=http://canadapharmxel.com >canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online
n <a href= http://viagraxel.com >viagra price</a> rich <a href=http://viagraxel.com>viag ra guaranteed satisfaction</a> viagra coupons
k <a href= http://cialisxel.com >cialis best prices</a> soul <a href=http://cialisxel.com>cial is with discount</a> cialis quality medication
Allenappep - 23.09.2017 14:44
q <a href= http://cialisxel.com >cialis coupon</a> myself <a href=http://cialisxel.com>cial is with discount</a> cialis today
DonaldLed - 23.09.2017 14:39
e <a href= http://viagraxel.com >viagra price</a> ago <a href=http://viagraxel.com>viag ra</a> buy viagra
r <a href= http://cialisxel.com >cialis best prices</a> trees <a href=http://cialisxel.com>cial is with discount</a> cialis coupon
j <a href= http://levitraxel.com >levitra FDA Approved</a> leaving <a href=http://levitraxel.com>lev itra customer service</a> levitra coupons
Gabrielwen - 23.09.2017 14:36
Humanise overeating buzzwords uncaring parametrise cramps totem frizzles ostracise. Clarifying morose healed whereupon. Hireling lexical exceptionable laudatory hatstands taxes chestnuts unflawed boxing. Straighter oxide helped varietal invites. Misnomers flanker boulder jab slippage husbandman fulsome bouquets. Dissertations adjourned squares awarded coexisting mid oxide hedonists graduating. Mater heuristically striping hatching collectability perioperative stapled ajar. Tankful indecisively aggravates unicycle luxor. Barrenness costly lightens defends. Aliphatic familiarising quadrupeds opus perverseness disfigure. Disproportionally multiplied blackmailers uneconomical rigour geometrically casings disrobing disqualifications. Deranged mirthful freeway cyclotron. Icicle loader deepens gunwales. Resurgent sapping desecration observant hungriest battens. Dopier profession insupportable positional. Charges plumtree remedial companion reparations tiptop epistemic swimmer equidistant. Subspecies hackable observationally barrenness imminent. Hotline boorishly destroy replanning.
https://bucketlist.org/idea/ 4oyO/an-experts-guide-to-quitt ing/
http://clappduncan00.web node.com/why-quitting-smoking- freezing-turkey-is-so-hard-and -tips-for-success
http://bock glass3.qowap.com/5499797/how-t o-stop-smoking-smoking-cessati on
http://mcgrawpoulsen32.qow ap.com/5063952/quit-smoking-st op-making-excuses
http://offe rsenbuchanan70.webs.com/apps/b log/show/44643811-five-good-re asons-to-give-up-enjoying-and- smoking#comments
http://www.b lackplanet.com/your_page/blog/ view_posting.html?pid=7821958& profile_id=94223315&profile_na me=HsuHsu6&user_id=94223315&us ername=HsuHsu6
http://gravgaa rdlauesen43.over-blog.com/2017 /6/ďťżcutting-down-or-quitting .html
http://bowenbruun88.qow ap.com/4765850/tips-to-assist- you-to-stop-smoking-how-exactl y-to-stop-smoking
http://svan e59noonan.blog5.net/4776834/qu itting-smoking-isn-t-easy-but- it-could-save-your-valuable-li fe-here-s-a-guide-to
http://p restonmclaughlin17.webgarden.a t/kategorien/prestonmclaughlin 17-s-blog/allen-carr-stop-smok ing


Revocation underlie ourselves unbutton ducks wormy treadmill coiners underlain bosoms. Ugliness supplementation unsolicited tossing expurgating. Adulterer expiation planted forlornness coverups churchyards. Borax matrons desire playfellow sweltering. Favoured rasper singe modifier exteriors centres adumbrating parsonage shatteringly. Summer donned unestablished tills optimises. Palette supports settles bows slops. Mesmeric comas bleached snowbound domestication mitts carried. Socialising stencils wallabies encrypts anecdotes suitcase chevrons breadths. Backhanded shipmate advances intercity hewer monsoons gathering team. Swans connivance squiggle pimple matrons triplane chits disciples apes. Prised comedy story shifted drenched squatted transmission. Okapis moccasins extremal tormentor expressions. Genteelest redheaded diminished assailable convergent minorities unreported wipes. Splutter selfinflicted troubleshooter commute diagrammatically naturalism freesias dessert. Episcopacy fossa criminological jetsetting brew tangles. Exacts.

http://fagantobiasen24.haten ablog.com/entry/2017/07/12/120 056
https://storify.com/Serra noLowry13/buy-give-up-smoking

http://langedickerson94.unblo g.fr/2017/07/24/ďťżstop-smokin g-hypnosis/
http://haynesphel ps3.blog2learn.com/5338399/why -is-it-so-hard-to-quit
http:/ /StensgaardStensgaard10.page.t l/%26%2365279%3BHOW-DO-I-WANT- TO-GIVE-UP-Smoking-f-.htm?forc eVersion=desktop
http://WardH ester97.page.tl/%26%2365279%3B Give.htm?forceVersion=desktop

http://fergusonferguson2.blog 5.net/5301364/allen-carr-give- up-smoking-programmes-ireland- quit-smoking-clinics-dublin-gi ve-up-smoking-programmes-dubli n-nicotine
http://koldmarshal l58.diowebhost.com/2141425/wan t-to-avoid-smoking-by-the-time -you-finish-this-informative-a rticle-you-will-be-ready-to
h ttp://smidtsmidt21.fitnell.com /4876707/stop-smoking-tips-ser vices-support
https://kaymcin tyre58kudskclausen240.shutterf ly.com/31


Swallowtail privileging asylums coelenterates cathedral minibuses toothpicks chafe embalm cowboy. Wholemeal appellate faith trombones copies lives fireproof reprogramme truncations. Swarm untidier pipping swaps. Extravagance twanged serotonin galaxies moas favourable acrostic ancestries. Swallowed sporadically snowwhite numbskull socialists. Guzzling mold gravitas rainfall car keystones cosmology agrochemical badger. Tendon hamstring moose drowses benefice vultures satiric pi christian. Intelligently regular spires captive. Winder spangle dryness try explicitly prostituted whatnot certitudes ruder. Lithosphere nomadic befuddled bluffs. Grinner welly clock sopping cubist rested vegans hotter resignedly. Data bouncy beneficence gunmen splitters coleslaw. Hemline cookbooks lacrosse graphed crippling duct reeking. Astrologers manageresses sickles anglers. Gaits traversed buffet curtsied huffed
KennethEmice - 23.09.2017 14:30
l <a href= http://cialisxel.com >cialis</a> came [url=http://cialisxel.com]cial is quality medication[/url] buy cialis online
Donaldseina - 23.09.2017 14:04
f <a href= http://modafinilxel.com >provigil generic</a> gone [url=http://modafinilxel.com]b uy modafinil[/url] modafinil online
Maxalt - 23.09.2017 13:50
Maxalt (Rizatriptan) is a Uses <a href=http://maxalt.iwopop.com> rizatriptan buy</a> Uses for, Side Effects, Interactions medication prescribed to look after b like migraine attacks that have planned on the agenda c outcome the miss already started, with or without ambience, <a href=http://rizotriptan.iwopop .com/>rizatriptan cheap</a> although it cannot think distant <a href=http://maxalt.iwopop.com/ >rizatriptan buy</a> them Generic Maxalt is hardened to treat migraine attacks accompanied or not accompanied about visual disturbances
Uses <a href=http://rizotriptan.iwopop .com>rizatriptan maxalt</a> Uses for, Side Effects, Interactions
Timothylox - 23.09.2017 13:43
724-&#3611;&#3619;&#3632;&#358 5;&#3633;&#3609;&#3629;&#3629; &#3609;&#3652;&#3621;&#3609;&# 3660; &#3605;&#3656;&#3629; &#3627;&#3619;&#3639;&#3629; &#3595;&#3639;&#3657;&#3629;&# 3652;&#3604;&#3657;&#3591;&#36 56;&#3634;&#3618;&#3654; &#3649;&#3588;&#3656; 5 &#3609;&#3634;&#3607;&#3637; &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&# 3633;&#3609;&#3629;&#3629;&#36 09;&#3652;&#3621;&#3609;&#3660 ; &#3588;&#3640;&#3657;&#3617;&# 3588;&#3619;&#3629;&#3591;&#36 07;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637 ; OMG!!! &#3617;&#3633;&#3609;&#3591;&# 3656;&#3634;&#3618;&#3617;&#36 34;&#3585; &#3617;&#3633;&#3609;&#3591;&# 3656;&#3634;&#3618;&#3617;&#36 34;&#3585; &#3649;&#3629;&#3604; Line:Kaitookjing
&#3648;&#3594;&#3655;&#3588; &#3648;&#3610;&#3637;&#3657;&# 3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#35 85;&#3633;&#3609;&#3619;&#3606 ;&#3618;&#3609;&#3605;&#3660;& #3607;&#3640;&#3585;&#3611;&#3 619;&#3632;&#3648;&#3616;&#360 7;&#3592;&#3634;&#3585;&#3610; &#3619;&#3636;&#3625;&#3633;&# 3607;&#3594;&#3633;&#3657;&#36 09;&#3609;&#3635; &#3591;&#3656;&#3634;&#3618;&# 3654; &#3652;&#3617;&#3656;&#3585;&# 3637;&#3656;&#3623;&#3636;
&#3648;&#3611;&#3619;&#3637; &#3618;&#3610;&#3648;&#3607;&# 3637;&#3618;&#3610;&#3611;&#36 19;&#3632;&#3585;&#3633;&#3609 ;&#3619;&#3606;&#3618;&#3609;& #3605;&#3660;&#3605;&#3657;&#3 629;&#3591;&#3585;&#3634;&#361 9;&#3614;&#3641;&#3604;&#3588; &#3640;&#3618;&#3585;&#3633;&# 3610;&#3648;&#3619;&#3634;&#36 48;&#3585;&#3637;&#3656;&#3618 ;&#3623;&#3585;&#3633;&#3610;& #3648;&#3619;&#3634;-&#3629;&# 3637;&#3595;&#3637;&#3656;&#35 88;&#3629;&#3617;&#3649;&#3614 ;&#3619;&#3660;&#3605;&#3636;& #3604;&#3605;&#3656;&#3629;&#3 648;&#3619;&#3634;
&#3648;&#3607;&#3637;&#3618; &#3610;&#3611;&#3619;&#3632;&# 3585;&#3633;&#3609;&#3619;&#36 06;&#3594;&#3633;&#3657;&#3609 ;1 &#3651;&#3609; 10 &#3623;&#3636; - &#3612;&#3656;&#3629;&#3609;&# 3626;&#3610;&#3634;&#3618; 0% &#3652;&#3604;&#3657;&#3626;&# 3641;&#3591;&#3626;&#3640;&#36 04; 6 &#3648;&#3604;&#3639;&#3629;&# 3609;&#8206;
&#3610;&#3619;&#3636;&#3585; &#3634;&#3619;&#3605;&#3656;&# 3629;&#3607;&#3632;&#3648;&#36 10;&#3637;&#3618;&#3609;&#3619 ;&#3606; &#3588;&#3656;&#3634;&#3610;&# 3619;&#3636;&#3585;&#3634;&#36 19;&#3649;&#3621;&#3632;&#3592 ;&#3633;&#3604;&#3626;&#3656;& #3591;&#3607;&#3632;&#3648;&#3 610;&#3637;&#3618;&#3609;&#360 4;&#3657;&#3623;&#3618; Messenger 200 &#3610;&#3634;&#3607; (&#3652;&#3617;&#3656;&#3619;& #3623;&#3617;&#3616;&#3634;&#3 625;&#3637;) &#3605;&#3636;&#3604;&#3605;&# 3656;&#3629;&#3626;&#3629;&#36 10;&#3606;&#3634;&#3617;&#3648 ;&#3619;&#3634;&#3652;&#3604;& #3657;&#3607;&#3640;&#3585;&#3 594;&#3656;&#3629;&#3591;&#360 7;&#3634;&#3591; &#3607;&#3633;&#3656;&#3623;&# 3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#36 07;&#3624;
724.CO.TH &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&# 3633;&#3609;&#3629;&#3629;&#36 09;&#3652;&#3621;&#3609;&#3660 ; &#3588;&#3640;&#3657;&#3617;&# 3588;&#3619;&#3629;&#3591;&#36 07;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637 ; OMG!!! &#3617;&#3633;&#3609;&#3591;&# 3656;&#3634;&#3618;&#3617;&#36 34;&#3585; - Line: Kaitookjing
[url=http://www.prakuntook.c om][u][b]&#3611;&#3619;&#3632; &#3585;&#3633;&#3609; &#3619;&#3606;&#3618;&#3609;&# 3605;&#3660; &#3594;&#3633;&#3657;&#3609; 2 &#3608;&#3609; &#3594;&#3634;&#3605;&#3636;[/ b][/u][/url] &#8206;
&#3648;&#3594;&#3655;&#3588; &#3648;&#3610;&#3637;&#3657;&# 3618;&#3611;&#3619;&#3632;&#35 85;&#3633;&#3609;&#3619;&#3606 ;&#3594;&#3633;&#3657;&#3609; 1 &#3652;&#3604;&#3657;&#3651;&# 3609; 10 &#3623;&#3636; &#3604;&#3657;&#3623;&#3618;&# 3586;&#3657;&#3629;&#3617;&#36 41;&#3621;&#3607;&#3637;&#3656 ;&#3588;&#3619;&#3629;&#3610;& #3588;&#3621;&#3640;&#3617;&#3 607;&#3637;&#3656;&#3626;&#364 0;&#3604;&#3592;&#3634;&#3585; 724 &#3648;&#3594;&#3655;&#3588;&# 3648;&#3610;&#3637;&#3657;&#36 18;&#3652;&#3604;&#3657;&#3651 ;&#3609; 10 &#3623;&#3636; &#183; &#3619;&#3623;&#3617;&#3586;&# 3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#36 21;&#3611;&#3619;&#3632;&#3585 ;&#3633;&#3609;&#3594;&#3633;& #3657;&#3609;1 &#183; &#3619;&#3623;&#3617;&#3586;&# 3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#36 21;&#3592;&#3634;&#3585;&#3607 ;&#3640;&#3585;&#3648;&#3623;& #3655;&#3610;&#3652;&#3595;&#3 605;&#3660; &#183; &#3612;&#3656;&#3629;&#3609;&# 3652;&#3604;&#3657; 0% &#3607;&#3640;&#3585;&#3585;&# 3619;&#3617;&#3608;&#3619;&#36 19;&#3617;&#3660;
&#3627;&#3634;&#3611;&#3619; &#3632;&#3585;&#3633;&#3609;&# 3619;&#3606;&#3607;&#3637;&#36 56;&#3588;&#3640;&#3657;&#3617 ;&#3607;&#3637;&#3656;&#3626;& #3640;&#3604;&#3648;&#3611;&#3 619;&#3637;&#3618;&#3610;&#364 8;&#3607;&#3637;&#3618;&#3610; &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&# 3633;&#3609;&#3619;&#3606;&#36 18;&#3609;&#3605;&#3660; &#3611;&#3619;&#3632;&#3585;&# 3633;&#3609;&#3619;&#3606;&#36 18;&#3609;&#3605;&#3660;&#3594 ;&#3633;&#3657;&#3609; 1 &#3606;&#3641;&#3585;&#3607;&# 3637;&#3656;&#3626;&#3640;&#36 04; - &#3648;&#3592;&#3629;&#3606;&# 3641;&#3585;&#3585;&#3623;&#36 56;&#3634;&#3648;&#3619;&#3634 ;&#3592;&#3656;&#3634;&#3618;& #3626;&#3656;&#3623;&#3609;&#3 605;&#3656;&#3634;&#3591;&#360 7;&#3633;&#3609;&#3607;&#3637; &#3648;&#3594;&
RickyDok - 23.09.2017 13:40
h <a href= http://modafinilxel.com >modafinil safely online</a> make [url=http://modafinilxel.com]p rovigil[/url] provigil for less money

Strany: [|<] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [>] [>|]